00:01:04,327 –> 00:01:07,080

zapytał którędy na pocztę