00:01:12,447 –> 00:01:13,926

odwrócił się pobiegłam za nim