00:01:14,927 –> 00:01:16,326

podczas wojny pływałem na okrętach