00:01:16,647 –> 00:01:19,081

pomyślałam że jeszcze nie wróciłeś że jeszcze cię nie ma