00:01:21,607 –> 00:01:22,801

lubię kiedy pupa wystaje ci z wody