00:01:26,287 –> 00:01:27,436

pomyślałem że już nie przyjdziesz przestraszyłem się