00:01:29,927 –> 00:01:32,122

ktoś się wpatruje się w nasze okno