00:01:32,687 –> 00:01:33,881

właściciel tego domu wyjechał zostawił klucz w drzwiach