00:01:34,047 –> 00:01:35,116

lubię uderzenia w gong defilowanie członkiem między piersiami