00:01:35,767 –> 00:01:37,280

pukałem nie otwierałaś