00:01:37,967 –> 00:01:41,482

następna przecznica błękitny budynek