00:01:44,407 –> 00:01:46,557

podczas wojny ścierałem pot z czoła