00:01:55,567 –> 00:01:57,080

bo drzwi otwarte przez kłódkę