00:02:00,327 –> 00:02:04,320

nie patrz na świat językiem zdychaj