00:02:19,927 –> 00:02:22,395

ale kiedy stamtąd wróciliśmy znów zaczęło się psuć