00:02:25,567 –> 00:02:27,364

byłem w piwnicy znalazłem kapelusz