00:02:47,047 –> 00:02:49,277

jak ma na imię to jabłko reneta