00:03:01,607 –> 00:03:02,801

mam dłoń mam czas mogę potrząsać szyjką snu aż do krwi