00:03:03,607 –> 00:03:06,485

myślałam że nie żyjesz bałam się
ma na sobie tylko szpilkę krwi rozwija sznur