00:03:19,327 –> 00:03:21,079

mam oczy mam lęk mogę zabijać