00:03:33,527 –> 00:03:36,121

kupimy wagon łez zalesimy drzwi
ma na sobie tylko piąstkę maku śpiewa