00:03:38,527 –> 00:03:39,516

mówię mu nie wpisał pan adresata on na to nie znam