00:03:41,327 –> 00:03:42,726

będziemy lepić wieści będziemy mieszać lód w sorrento