00:03:53,567 –> 00:03:56,081

czesi kupili sobie bramkarza który gwizdnął im taczki
ma na sobie tylko paznokieć traw naciska spust