00:03:58,967 –> 00:04:02,562

jest skóra bez oczu bez stóp
oddaj mi kota