00:04:04,327 –> 00:04:05,965

odwrócone przed siebie twarze co to? fotografia