00:04:15,807 –> 00:04:18,196

jest skóra przewrócona na bok rozdarta w środku
co z nim robimy?