00:04:24,327 –> 00:04:25,806

00:04:24,327 –> 00:04:25,806

nie patrz na świat językiem zdychaj