00:04:35,167 –> 00:04:37,078

w południe drzewa wymieniały się liśćmi