00:04:38,847 –> 00:04:40,599

pociąg przejeżdżał tamtędy tylko raz w roku