00:04:40,887 –> 00:04:42,684

po naszej babci była damą zmarła młodo