00:04:44,167 –> 00:04:46,362

powinniśmy zbudować świat na piasku nie byłoby go nam tak żal ładne kto to? nie wiem rozmyte