00:04:57,247 –> 00:04:59,636

zamyka drzwi opiera się o ścianę
ściera podłogę kupuje gazetę