00:04:59,807 –> 00:05:02,799

wspina się na maszt czyta list
rozpina bluzkę wyjmuje nóż