00:05:06,207 –> 00:05:09,438

pod płotem nie dzieci podepczą