00:05:13,407 –> 00:05:17,844

właściciel tego domu zamknął się na piętrze nigdy nie wychodzi