00:05:18,007 –> 00:05:19,042

ściana to morze zatłuczone na śmierć