00:05:22,007 –> 00:05:24,475

bo możemy zrozumieć tylko to co niepojęte