00:05:27,927 –> 00:05:29,121

spałam z romanem przecież ci o tym mówiłam
nóż to człowiek zapomniany w przerębli