00:05:41,047 –> 00:05:42,719

tu możemy zaparkować