00:05:45,367 –> 00:05:48,359

moje imię znaczy ten który przebiega krużgankami