00:05:48,527 –> 00:05:50,245

moje imię znaczy ten który pije lęk