00:05:54,767 –> 00:05:58,157

moje imię znaczy ten który chowa się za walizką