00:05:58,727 –> 00:06:00,479

moje imię znaczy ten na którym stały taczki