00:06:13,247 –> 00:06:17,240

dwie dłonie wąż obok węża