00:06:17,927 –> 00:06:21,806

dwie dłonie dom za domem