00:06:22,287 –> 00:06:23,686

dwie dłonie rzeka ponad rzeką