00:06:24,287 –> 00:06:27,279

dwie dłonie most pod mostem