00:06:36,367 –> 00:06:37,436

lubię zabijać muchy dłubać gwoździem w desce