00:06:57,927 –> 00:06:58,837

gdyby nie była z wosku gdyby nie przylepiała się do nóg ta ścieżka